ДАННИ ЗА ДЕЛО № 287 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 287
Година: 2023
Съдебен състав: 56
Входящ номер: 1135
Дата на подаване: 11.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.05.2023 г. 13:20 ч. Отложено
Открито 07.06.2023 г. 13:50 ч. Отложено
Открито 18.10.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 17.01.2024 г. 14:10 ч. Решено