ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10839 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 10839
Година: 2022
Съдебен състав: 47
Входящ номер: 43271
Дата на подаване: 29.11.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 18.04.2023 г. 14:40 ч. Решено