ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10716 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 10716
Година: 2022
Съдебен състав: 22
Входящ номер: 42595
Дата на подаване: 24.11.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 13.01.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 19.05.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 14.07.2023 г. 09:00 ч. Отложено
Открито 06.10.2023 г. 09:00 ч. Отложено
Открито 03.11.2023 г. 09:00 ч. Решено