ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3836 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 3836
Година: 2023
Съдебен състав: 64
Входящ номер: 15503
Дата на подаване: 21.4.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.06.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 19.09.2023 г. 11:50 ч. Отложено
Открито 31.10.2023 г. 11:00 ч. Решено