ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9407 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9407
Година: 2023
Съдебен състав: 43
Входящ номер: 34780
Дата на подаване: 3.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 22.11.2023 г. 10:20 ч. Решено