ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7726 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7726
Година: 2023
Съдебен състав: 78
Входящ номер: 29622
Дата на подаване: 10.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 29.08.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Закрито 15.09.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 07.12.2023 г. 13:40 ч. Отложено
Открито 25.01.2024 г. 16:15 ч. Решено