ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4459 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 4459
Година: 2022
Съдебен състав: 43
Входящ номер: 18308
Дата на подаване: 17.5.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.07.2022 г. 11:30 ч. Отложено
Открито 09.11.2022 г. 10:40 ч. Отложено
Открито 01.02.2023 г. 10:30 ч. Отменен ход по същество
Открито 01.03.2023 г. 11:30 ч. Отложено
Открито 12.04.2023 г. 12:00 ч. Отложено
Открито 26.04.2023 г. 10:40 ч. Решено