ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10154 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 10154
Година: 2022
Съдебен състав: 22
Входящ номер: 39998
Дата на подаване: 7.11.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 29.09.2023 г. 09:00 ч. Отложено
Открито 10.11.2023 г. 10:00 ч. Решено
Закрито 26.01.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение