ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2962 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2962
Година: 2023
Съдебен състав: 30
Входящ номер: 12111
Дата на подаване: 27.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 29.03.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 25.10.2023 г. 14:30 ч. Решено