ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9093 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 9093
Година: 2022
Съдебен състав: 58
Входящ номер: 35346
Дата на подаване: 5.10.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 16.02.2023 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 16.02.2023 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 27.04.2023 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 08.06.2023 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 28.09.2023 г. 14:30 ч. Решено
Закрито 23.01.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение