ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1609 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 1609
Година: 2022
Съдебен състав: 64
Входящ номер: 6503
Дата на подаване: 21.2.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.05.2022 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 20.09.2022 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 13.12.2022 г. 11:10 ч. Отложено
Открито 21.03.2023 г. 11:10 ч. Отложено
Открито 19.09.2023 г. 11:10 ч. Отложено
Открито 31.10.2023 г. 10:25 ч. Решено