ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10672 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 10672
Година: 2021
Съдебен състав: 37
Входящ номер: 37415
Дата на подаване: 1.11.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 24.11.2021 г. 00:00 ч. Спряно
Закрито 21.12.2021 г. 00:00 ч. Възобновено
Открито 08.02.2022 г. 14:00 ч. Решено
Закрито 16.03.2023 г. 00:00 ч. Допълнително решение