ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3906 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 3906
Година: 2023
Съдебен състав: 28
Входящ номер: 15843
Дата на подаване: 24.4.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 22.05.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Закрито 06.06.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 25.10.2023 г. 11:00 ч. Решено