ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1138 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1138
Година: 2023
Съдебен състав: 10
Входящ номер: 3732
Дата на подаване: 30.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 02.03.2023 г. 10:10 ч. Отложено
Открито 27.04.2023 г. 10:15 ч. Отложено без дата
Открито 12.10.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 23.11.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 25.01.2024 г. 10:00 ч. Решено