ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3762 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 3762
Година: 2023
Съдебен състав: 9
Входящ номер: 15278
Дата на подаване: 20.4.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 05.05.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 09.05.2023 г. 11:45 ч. Решено
Закрито 23.06.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Закрито 12.09.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение