ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6469 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6469
Година: 2023
Съдебен състав: 65
Входящ номер: 25288
Дата на подаване: 6.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 11.10.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 22.11.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 24.01.2024 г. 10:30 ч. Решено