ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6360 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6360
Година: 2023
Съдебен състав: 75
Входящ номер: 25064
Дата на подаване: 4.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 30.10.2023 г. 13:30 ч. Пренасрочено
Открито 02.11.2023 г. 09:30 ч. Решено
Закрито 21.12.2023 г. 00:00 ч. Допълнително решение