ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3399 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 3399
Година: 2023
Съдебен състав: 46
Входящ номер: 13749
Дата на подаване: 6.4.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 11.08.2023 г. 00:00 ч. Прекратено
Закрито 06.02.2024 г. 00:00 ч. Допълнително решение