ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5319 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 5319
Година: 2022
Съдебен състав: 45
Входящ номер: 22001
Дата на подаване: 13.6.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 11.10.2022 г. 10:45 ч. Отложено
Открито 06.12.2022 г. 10:15 ч. Отложено
Открито 14.02.2023 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 11.04.2023 г. 09:45 ч. Решено