ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4984 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 4984
Година: 2023
Съдебен състав: 27
Входящ номер: 19991
Дата на подаване: 29.5.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 05.06.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 14.11.2023 г. 09:50 ч. Решено