ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7163 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7163
Година: 2023
Съдебен състав: 52
Входящ номер: 27875
Дата на подаване: 25.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 22.08.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 01.11.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 17.01.2024 г. 10:00 ч. Решено
Закрито 11.04.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение