ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6035 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6035
Година: 2023
Съдебен състав: 69
Входящ номер: 23928
Дата на подаване: 26.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.09.2023 г. 09:00 ч. Отложено
Открито 08.11.2023 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 24.01.2024 г. 10:00 ч. Пренасрочено
Открито 07.02.2024 г. 09:15 ч. Решено