ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7284 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 7284
Година: 2022
Съдебен състав: 52
Входящ номер: 29286
Дата на подаване: 5.8.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 16.11.2022 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 08.02.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 05.04.2023 г. 10:30 ч. Решено