ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8172 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 8172
Година: 2022
Съдебен състав: 21
Входящ номер: 31977
Дата на подаване: 5.9.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 25.05.2023 г. 10:20 ч. Отложено
Открито 06.07.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 28.09.2023 г. 11:15 ч. Отложено
Открито 12.10.2023 г. 12:00 ч. Решено