ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9554 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 9554
Година: 2022
Съдебен състав: 8
Входящ номер: 37213
Дата на подаване: 19.10.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 25.01.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 22.02.2023 г. 10:30 ч. Решено

Ищец Ответник
В. ПЕТРОВ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ