ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3512 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 3512
Година: 2022
Съдебен състав: 2
Входящ номер: 14209
Дата на подаване: 14.4.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.10.2022 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 09.02.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 04.05.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 14.09.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 16.11.2023 г. 10:30 ч. Решено