ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7705 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7705
Година: 2023
Съдебен състав: 5
Входящ номер: 29566
Дата на подаване: 10.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.11.2023 г. 09:40 ч. Решено