ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3252 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 3252
Година: 2023
Съдебен състав: 5
Входящ номер: 13194
Дата на подаване: 3.4.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 11.05.2023 г. 10:40 ч. Отложено
Открито 06.07.2023 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 26.10.2023 г. 10:30 ч. Решено