ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11740 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 11740
Година: 2022
Съдебен състав: 8
Входящ номер: 47121
Дата на подаване: 29.12.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 22.02.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 22.02.2023 г. 14:30 ч. Пренасрочено
Открито 17.05.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 20.09.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 01.11.2023 г. 10:30 ч. Решено