ДАННИ ЗА ДЕЛО № 611 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 611
Година: 2022
Съдебен състав: 44
Входящ номер: 2524
Дата на подаване: 25.1.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 16.05.2022 г. 14:10 ч. Отменен ход по същество
Открито 05.07.2022 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 04.10.2022 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 13.12.2022 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 21.02.2023 г. 15:50 ч. Решено