ДАННИ ЗА ДЕЛО № 26 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 26
Година: 2022
Съдебен състав: 62
Входящ номер: 90
Дата на подаване: 4.1.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 30.03.2022 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 29.06.2023 г. 14:00 ч. Решено

Ищец Ответник
МИРА КОНСУТ ЕООД ЧРЕЗ МИРОСЛАВЕА ПАСКОВА РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП "РЧР" 2014-2020 В МТ И СП