ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9215 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9215
Година: 2023
Съдебен състав: 22
Входящ номер: 34100
Дата на подаване: 27.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.11.2023 г. 09:30 ч. Решено
Открито 17.11.2023 г. 11:15 ч. Пренасрочено
Открито 24.11.2023 г. 11:15 ч. Поправка на протокол