ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8173 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8173
Година: 2023
Съдебен състав: 7
Входящ номер: 30967
Дата на подаване: 24.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.11.2023 г. 11:30 ч. Отложено
Открито 22.01.2024 г. 14:30 ч. Решено
Закрито 11.04.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение