ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9698 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9698
Година: 2023
Съдебен състав: 30
Входящ номер: 35844
Дата на подаване: 10.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 06.12.2023 г. 14:00 ч. Решено