ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9711 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9711
Година: 2023
Съдебен състав: 48
Входящ номер: 35861
Дата на подаване: 10.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 04.12.2023 г. 11:30 ч. Отложено
Открито 22.01.2024 г. 10:30 ч. Решено
Закрито 06.03.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение