ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2708 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2708
Година: 2023
Съдебен състав: 76
Входящ номер: 11132
Дата на подаване: 20.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.05.2023 г. 14:20 ч. Отложено
Открито 19.07.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 20.09.2023 г. 15:30 ч. Отложено
Открито 18.10.2023 г. 15:30 ч. Решено