ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10216 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 10216
Година: 2021
Съдебен състав: 64
Входящ номер: 35623
Дата на подаване: 20.10.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 16.11.2021 г. 11:10 ч. Отложено
Открито 25.01.2022 г. 10:50 ч. Отложено
Открито 25.01.2022 г. 10:50 ч. Отложено
Открито 08.03.2022 г. 11:40 ч. Отложено
Открито 17.05.2022 г. 11:30 ч. Отменен ход по същество
Открито 24.01.2023 г. 10:40 ч. Отложено
Открито 07.03.2023 г. 11:30 ч. Решено