ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2017 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2017
Година: 2023
Съдебен състав: 5
Входящ номер: 8486
Дата на подаване: 28.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 01.03.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 27.04.2023 г. 10:20 ч. Решено