ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1555 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 1555
Година: 2021
Съдебен състав: 40
Входящ номер: 5260
Дата на подаване: 15.2.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 29.04.2021 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 17.06.2021 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 23.09.2021 г. 14:30 ч. Решено

Ищец Ответник
НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ КОСТОВ чрез АДВ. БОРИСЛАВ БЕЕВ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СО