ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2869 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2869
Година: 2023
Съдебен състав: 60
Входящ номер: 11814
Дата на подаване: 24.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 22.06.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 09.11.2023 г. 14:15 ч. Решено