ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10319 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 10319
Година: 2021
Съдебен състав: 42
Входящ номер: 36308
Дата на подаване: 26.10.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 12.05.2022 г. 13:45 ч. Отложено
Открито 29.09.2022 г. 14:45 ч. Отложено
Открито 24.11.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 23.02.2023 г. 15:30 ч. Отложено
Открито 06.04.2023 г. 15:30 ч. Решено