ДАННИ ЗА ДЕЛО № 348 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 348
Година: 2021
Съдебен състав: 4
Входящ номер: 1136
Дата на подаване: 14.1.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 14.01.2021 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 18.05.2021 г. 10:20 ч. Отложено
Открито 15.06.2021 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 21.09.2021 г. 10:40 ч. Решено