ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11041 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 11041
Година: 2023
Съдебен състав: V к.с.
Входящ номер: 41419
Дата на подаване: 20.11.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 15.12.2023 г. 14:10 ч. Решено