ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10098 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10098
Година: 2023
Съдебен състав: 59
Входящ номер: 37482
Дата на подаване: 23.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 18.01.2024 г. 10:30 ч. Решено