ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8771 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8771
Година: 2023
Съдебен състав: XІІ к.с.
Входящ номер: 32723
Дата на подаване: 13.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.10.2023 г. 09:30 ч. Решено - решението потвърдено
Открито 27.10.2023 г. 09:30 ч. Решено - решението потвърдено