ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1521 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 1521
Година: 2020
Съдебен състав: 64
Входящ номер: 4694
Дата на подаване: 11.2.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.10.2021 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 16.12.2021 г. 13:30 ч. Отвод
Открито 15.11.2022 г. 11:50 ч. Отложено
Открито 07.02.2023 г. 11:40 ч. Решено