ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11590 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 11590
Година: 2022
Съдебен състав: 44
Входящ номер: 46481
Дата на подаване: 21.12.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.02.2023 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 04.04.2023 г. 13:30 ч. Решено