ДАННИ ЗА ДЕЛО № 998 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 998
Година: 2023
Съдебен състав: 33
Входящ номер: 4235
Дата на подаване: 1.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 20.04.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 21.09.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 30.11.2023 г. 13:30 ч. Решено