ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3317 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 3317
Година: 2022
Съдебен състав: 2
Входящ номер: 13441
Дата на подаване: 8.4.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.10.2022 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 26.01.2023 г. 10:00 ч. Решено