ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6846 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 6846
Година: 2022
Съдебен състав: 24
Входящ номер: 27816
Дата на подаване: 25.7.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 09.11.2022 г. 13:40 ч. Отложено
Открито 15.02.2023 г. 13:40 ч. Отложено
Открито 12.04.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 07.06.2023 г. 13:40 ч. Отложено
Открито 11.10.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 20.12.2023 г. 14:00 ч. Решено